Achter de schermen

Sparren over de toekomst van recruitment

Binnen Voort werken er verschillende recruiters, die zich bezig houden met het verbinden van de juiste professionals aan een passende opdrachtgever en functie. De recruiter is een specialist in een bepaald vakgebied, zoals civiele techniek, en houdt zich daarom ook continu bezig met de laatste ontwikkelingen in de betreffende sector. Ook in hun eigen ontwikkeling staan ze niet stil. Vanaf de start bij Voort wordt er een introductieprogramma gevolgd. Hierin staat de theorie en praktijk van de functie centraal.

Ontwikkeling staat voorop

Naast het constant bezig zijn met hun ontwikkeling gaan onze recruiters ook aan de slag met beter inzetten van recruitment in de organisatie. Ieder kwartaal vindt er een bijeenkomst plaats waar de toekomst van recruitment centraal staat. Zo kan iedere recruiter zijn of haar eigen ideeën opperen en wordt er gespard over de huidige functie van recruitment binnen het bedrijf.

“Het doel van de kwartaalbijeenkomsten is om elkaar te inspireren en uitdagen. Zo helpen we elkaar in onze ontwikkeling.”

– Marian Zandberg, Recruitment manager

Door specifiek in te gaan op recruitmentthema’s, trends en ontwikkelingen blijven onze recruiters zich ontwikkelen. Junior en senior recruiters komen bij deze sessies samen zodat kennis gedeeld kan worden. Hierdoor kunnen de recruiters hun expertise in het vak uitdragen op de eigen vestiging.

Wat doe je tijdens een bijeenkomst?

De kwartaalbijeenkomst duurt een dag. In de ochtend draait het om het leren van elkaar. Er wordt samen gekeken naar de verantwoordelijken voor recruitment binnen Voort, welke ontwikkelingen er in het vakgebied zijn en hoe Voort hier het beste in mee kan gaan. Tijdens de middagsessie staat er een onderwerp centraal, en wordt hier dieper op ingegaan. Onderwerpen die bijvoorbeeld centraal staan zijn:

  • Hoe gebruik ik het LinkedIn recruitmentaccount optimaal?
  • Hoe schrijf ik een goede vacaturetekst?
  • Wat is de opbouw van een goed gesprek met een kandidaat?

Iedere recruiter kan zijn of haar ideeën in de groep gooien. Dit wordt vervolgens besproken en over gediscussieerd.